«

»

Lut 12

Konkurs o Puchar Rektora Politechniki Poznańskiej 26.03.2015 w godzinach 16:00-20:00 UTC

Serdecznie zapraszamy wszystkich krótkofalowców do wzięcia udziału w konkursie o Puchar Rektora Politechniki Poznańskiej. Regulamin poniżej:

 

Regulamin konkursu o Puchar Rektora  Politechniki Poznańskiej. Edycja: 2015 roku

§1

Cel  zawodów.

Celem  konkursu  jest  popularyzacja  nauk  technicznych oraz  Politechniki  Poznańskiej.

§2

Organizator.

Akademickie  Koło  Naukowe  Krótkofalowców  Politechniki  Poznańskiej „SP3PET”.

§3

Termin konkursu.

Termin  to 26.03.2015 roku  w  godzinach 16:00-20:00 UTC.

§4

Pasma:

40m , 80m

§5

Emisje.

SSB, CW – według Band Planu

§6

 Wywołanie.

Wywołanie w zawodach o Puchar Rektora Politechniki Poznańskiej”.

§7

 Dzienniki.

Dzienniki  będą  przyjmowane  drogą  elektroniczną  lub listownie (liczy  się  data  stempla pocztowego) do  dnia  16.04.2015 roku

§8

Punktacja.

1.  Za  każdą  łączność  ze  stacją  organizatora  tj. SP3PET  10 pkt.

2.  Za każdą łączność z Akademicką stacją klubową  5 pkt.

3.  Za  każdą  łączność ze stacją z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego (PO PX) 2pkt.

4.  Za  pozostałe stacje  1pkt.

5.  Liczą się tylko pojedyncze łączności (tylko na jednym paśmie).

6.   Raporty  RST + nr łączności: Stacja  poznańska grupa kontrolna PO i stacja z powiatu grupa kontrolna  PX

Stacja Akademicka   grupa  kontrolna  UT

Stacja organizatora –  grupa  kontrolna   PP

Np. 59(T) 001 PP

§9

Wyniki i  Nagrody.

Wynikiem  końcowym  jest  suma  punktów  zdobytych  w łącznościach krajowych  i zagranicznych.

Wygrywa  ten,  kto  zdobędzie największą liczbę  punktów.

Pierwsze  trzy  miejsca  będą  nagradzane .

Od miejsca pierwszego do dziesiątego będą  przyznawane  dyplomy.

Ogłoszenie  wyników  będzie  na  stronie  internetowej organizatora zawodów AKN SP3PET,

§10

Dyskwalifikacja.

Nieprzestrzeganie  powyższego  regulaminu zawodów.

Naruszenie  ogólnych przyjętych zasad łączności krótkofalarskich.

§11

Sprawy  sporne.

Decyzje  komisji  zawodów  są  ostateczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*