Kontakt

We wszystkich sprawach prosimy kontaktować się z Zarządem Koła SP3PET:

Adres korespondencyjny AKN SP3PET to:


Akademickie Koło Naukowe Krótkofalowców
ul. Polanka 3 / p. 123
61-131 Poznań