Historia

A kademickie Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Poznańskiej „SP3PET” zostało oficjalnie powołane do życia dnia 24 marca 2011r. decyzją JM Rektora prof. dr hab. inż. Adama Hamrola z inicjatywy pracowników wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, Jerzego Górskiego SP3DG, inż. Jerzego Gumnego SP3FGI oraz dr inż. Sławomira Michalaka SQ3PLS. Pierwszy rok działalności to organizowanie zaplecza technicznego dla pracy koła naukowego. Dnia 6 grudnia 2011r. uzyskaliśmy od Urzędu miasta Poznania zgodę na postawienie masztów radiowych na budynku naszego wydziału. Zostały one postawione 20 lipca 2012r. Pełną gotowość naszego koła uzyskaliśmy 8 września 2012r. kiedy to dotarła radiostacja Yaesu FT-950. Operatorami odpowiedzialnymi naszego koła zostali nastepujący koledzy: inż. Jerzy Gumny SP3FGI, Jeży Górski SP3DG oraz mgr inż. Jakub Sobczak SQ3XBK Od tego czasu szkolimy studentów w dziedzinie radiokomunikacji, prowadzimy łączności z innymi krótkofalowcami i klubami krótkofalarskimi rozsianymi po całym świecie, prowadzimy badania naukowe oraz edukujemy młodzież poprzez wyjazdy w miejsca związane z szeroko pojętą radiokomunikacją. Bierzemy czynny udział w promocji naszej uczelni (Noc Naukowców, Festiwal Nauki, Drzwi otwarte).

W pierwszej kadencji działalności kołem naukowym kierowały następujący koledzy:

  • przewodniczący inż. Jerzy Gumny SP3FGI
  • zastępca przewodniczącego dr inż. Sławomir Michalak SQ3PLS
  • sekretarz koła Jakub Sobczak SQ3XBK

Opiekunem naukowym naszego koła był kolega dr hab. inż. Mieczysław Jessa.

Rozpoczęcie współpracy z BOTLAND

Mamy przyjemność poinformować, że Koło Naukowe Krótkofalowców SP3PET nawiązało współpracę ze sklepem BOTLAND.com.pl. Wierzymy, że współpraca przyczyni się do szybszej realizacji projektów koła. Serdecznie dziękujemy sklepowi BOTLAND za chęć wspierania inicjatyw studenckich!

Czytaj więcej

Odbiór Nagród i Upominków w Konkursie O puchar Rektora Politechniki Poznańsiej

Wszystkim Uczestnikom konkursu gratulujemy a wyróżnione osoby prosimy o odbiór nagród. Uroczyste wręczenie nagród i upominków odbędzie się w środę 13.052015 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej na ul. Berdychowo 2 w sali Aula Magna., podczas Konferencji Projektów Kół Naukowych. Serdecznie Zapraszamy!!

Czytaj więcej